BISER - BIbliotečki Sarajevski Elektronički Repozitorij: Log in

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Dobrodošli! Kako biste imali puni pristup kursevima na ovom web sajtu, morate kreirati novi korisnički račun. Svaki od pojedinih kurseva može također imati jednokratnu "šifru kursa", koju treba da dobijete od svog predavača i koja se unosi samo prilikom prvog prijavljivanja na kurs. Slijedite ova uputstva:

  1. Ispunite obrazac Novi korisnički račun svojim ličnim podacima.
  2. Na navedenu e-mail adresu bit će vam poslana dalja uputstva.
  3. Pažljivo pročitajte poruku i kliknite na link koji se nalazi u njoj.
  4. Vaš korisnički račun će time biti potvrđen i bićete prijavljeni na sistem.
  5. Potom odaberite kurs u kojem želite da učestvujete.
  6. Ako vam sistem zatraži "šifru kursa" - upotrijebite onu koju vam je dao vaš predavač na navedenom kursu. Tako ćete se upisati na kurs.
  7. Nakon unosa ispravne "šifre kursa" možete pristupiti kursu (odnosno, od tog trenutka ste upisani na isti). Ubuduće, pri dolasku na sajt, biće potrebno da unesete samo svoje korisničko ime i šifru (u obrazac na ovoj strani) kako biste pristupili svim kursevima koje ste upisali.
Ukoliko imate problema prilikom registracije pišite nam na email: biser@ff.unsa.ba