BISER (BIbliotečki Sarajevski Elektronički Repozotorij), sistem za učenje na daljinu, rezultat je suradnje Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Sarajevu ostvarene kroz projekt Basileus. Svrha sistema je poboljšati kvalitetu nastave na Filozofskom fakultetu u skladu s Bolonjskim procesom. Implementacijom informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovni proces ostvaruje se tzv. mješoviti pristup obrazovanju. Takav način obrazovanja podrazumijeva nastavu u tradicionalnom fakultetskom prostoru uz korištenje tehnologije za olakšavanje administracije kolegija, te bržu i moderniju distribuciju informacija i znanja.


Uvođenjem i aktivnom primjenom BISER-a nastoje se ostvariti sljedeći ciljevi:

 • unaprijediti kvalitetu univerzitetskog obrazovanja
 • omogućiti nastavnicima i studentima ostvarivanje novih uloga u obrazovnom prostoru
 • povećati konkurentnost univerzitetskih studijskih programa
 • osposobiti studente za upotrebu tehnologija cjeloživotnog učenja
  Preskoči site news

  Site news

  (Ni še objavljenih novic)

  Preskoči kategorije predmetov