BISER (BIbliotečki Sarajevski Elektronički Repozotorij), sistem za učenje na daljinu, rezultat je suradnje Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Sarajevu ostvarene kroz projekt Basileus. Svrha sistema je poboljšati kvalitetu nastave na Filozofskom fakultetu u skladu s Bolonjskim procesom. Implementacijom informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovni proces ostvaruje se tzv. mješoviti pristup obrazovanju. Takav način obrazovanja podrazumijeva nastavu u tradicionalnom fakultetskom prostoru uz korištenje tehnologije za olakšavanje administracije kolegija, te bržu i moderniju distribuciju informacija i znanja.


Uvođenjem i aktivnom primjenom BISER-a nastoje se ostvariti sljedeći ciljevi:

  • unaprijediti kvalitetu univerzitetskog obrazovanja
  • omogućiti nastavnicima i studentima ostvarivanje novih uloga u obrazovnom prostoru
  • povećati konkurentnost univerzitetskih studijskih programa
  • osposobiti studente za upotrebu tehnologija cjeloživotnog učenja

    Site news

    Изолированные группы: Все участники
    (Нет тем для обсуждения)